:فیلتر بر اساس سال انتشار بازی
» » دانلود کامپیوتری بازی Cops 2170 The Power of Law

دانلود بازی Cops 2170 The Power of Law

در اين بازي كه ماجراي آن در سال 2170 اتفاق مي افتد، شما نقش پليس تازه كاري به نام كاترين را به عهده خواهيد گرفت، كه با شجاعت پا به درون دنياي جرم و جنايت مي گذارد، جايي كه از قانون ميتوان همچون يك سپر دفاعي يا ابزاري براي اعمال خشونت استفاده كرد و كاترين اين موضوع را زماني متوجه ميشود كه به همراه گروهي از افسران پليس راهي ماموريت هاي خطرناك خود ميشود. در اين بازي كه تركيبي از بازي هاي نقش آفريني و استراتژيك محسوب ميشود، كاترين بايد تيمي متشكل از 7 افسر پليس آماده كند و آنها را با استفاده از توانايي هاي منحصر به فرد هر يك، براي شركت در عمليات هاي پنهاني، پر زد و خورد و يا نبرد هاي گسترده هدايت كند. اين بازي به گونه اي طراحي شده كه در موقعيت هاي گوناگون، براي حل هر مشكل، راه حل هاي متفاوتي وجود خواهد داشت و در هر حال انتخاب هاي ويژه هر بازيكن ممكن است پيامد هاي دراز مدت بسياري به دنبال داشته باشد. يك ويژگي جذاب ديگر در اين بازي شيوه گسترش حركات در نقشه است. همان طور كه بازيكن در طول عمليات به جلو ميرود، حركات و رفتارش بر محيط و مردم دنياي بازي تاثير ميگذارد به طوري كه در مواردي حتي ممكن است شما از اين تاثير آگاه نشويد. در اين بازي تصميمات جزئي اما مناسب ميتوانند موجب رسيدن به اهداف بسيار مهمي شوند. و اين سيستم، طراحي شده تا دنياي بازي را كاملا زنده و حقيقي نشان دهد و موجب ميشود تا حوادث در هر نوبت بازي به شكلي كاملا متفاوت گسترش يابند.


بازی کیدز را محبوب کنید