:فیلتر بر اساس سال انتشار بازی
» » دانلود بازی Valdis Story Abyssal City نسخه GOG

 

دانلود بازی Valdis Story Abyssal City

 

بیش از چهل سال پیش الهه ای به نام Valids توسط دخترش به نام Myrgato که الهه ی تاریکی بود کشته شد. بخاطر این اتفاق میان Myrgato و خواهرش Alagath الهه ی نور جنگ به پا شد. این جنگ ابدی انرژی خود را از روح انسانهایی که الهه ها از آنها برای ساختن رزمجویان خود استفاده می کنند، میگیرد. Myrgato روح ها را به شیطان و Alagath آنها را به فرشته تبدیل میکرد. هر روز جمعیت انسانهای باقی مانده کمتر و کمتر می شد چرا که آنها مجبور بودند که یا بین دو طرف این مبارزه یکی را انتخاب کنند و یا بمیرند. در این بازی شما در قالب نقش Wyatt به سیاحت ویرانه های شهر مقدسی می روید که چندین سال پیش از بین رفته است. Wyatt باید با شمشیر بازی، هنرهای رزمی و جادو به مبارزه با شیاطین و فرشته ها برود. در این بازی مهارت های زیادی با قابلیت شخصی سازی و همچنین تجهیزات کارآمد زیادی در اختیار Wyatt قرار دارد تا در طول این سفر از آنها استفاده کند.


بازی کیدز را محبوب کنید