:فیلتر بر اساس سال انتشار بازی
» » بازی فشرده GTa 5

دانلود بازی  GTA San Andreas

اين گروه سبز پوش در سال هاي گذشته ساکت شده بودند و ناسازگاري داخلي گروه و رقيب سرسختشون گروه The Ballas مشکلات زيادي براي اين گروه به وجود آورده بودند.اين گروه فقط قسمت کوچکي در جنوب شرقي شهر لوس سانتوس را تحت پوشش خود قرار داده اند.رهبران اين گروه شامل sean johnson برادر کارل جانسون ملقب به Sweet و همچنين Melvin Harris ملقب به Big Smoke و Lance Wilson ملقب به ryder و carl johnson ملقب به CJ ميشوند. دشمن اصلي اين گروه , گروه ديگر با نام The Ballas است اين دو گروه بر سر تحت کنترل گرفتن خيابان هاي لوس سانتوس همواره درحال جنگ هستند.


بازی کیدز را محبوب کنید